Drukuj

Określenie „nauka języka obcego” w przedszkolu działającym w systemie wychowania dwujęzycznego jest mylące, gdyż nie chodzi tu bowiem o tradycyjną i "nieciekawą" naukę języka w sensie poznawania i przyswajania pewnego zasobu słownictwa i struktur językowych.

 

Nauczanie języka obcego w przedszkolu dwujęzycznym

Głównym założeniem systemu dwujęzycznego, jest zrównanie języka ojczystego z drugim językiem, który staje się dla dzieci narzędziem ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. dzięki drugiemu językowi dzieci poznają  cały otaczający je świat, zbierają doświadczenia oraz wiedzę o sobie i równieśnikach. Dzieje się to w konfrontacji z naturalnymi wypowiedziami sformułowanymi w drugim języku, ciekawymi treściami i poprzez integrację działań językowych z czynnościami, które dzieci  nie tylko obserwują, ale również stają się ich wykonawcami. Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają całą paletę kompetencji językowych:
- naśladując wypowiedzi dorosłych,
- samodzielnie odtwarzają system języka drugiego na podstawie rozumienia naturalnych wypowiedzi językowych.


NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO W PRZEDSZKOLU DWUJĘZYCZNYM JEST PRZEDE WSZYSTKIM NAUCZANIEM TREŚCI POPRZEZ ZANURZENIE DZIECKA W OTACZAJĄCYM GO JĘZYKU OBCYM, A NIE KLASYCZNYM (ZNANYM ZE SZKOŁY) NAUCZANIEM SŁOWNICTWA I GRAMATYKI.